Skoči do osrednje vsebine

Pravi čas za odstranjevanje žlezove nedotike, navadne barvilnice in kanadske zlate rozge

Zavod RS za varstvo narave nas opozarja, da v mesecu avgustu na sprehodu v bližini rek, v gozdovih, obronkih njiv in travnikov skoraj na vsakem koraku srečamo s katero od rastlinskih invazivnih tujerodnih vrst. Trenutno žlezova nedotika, navadna barvilnica, kanadska zlata rozga in druge še ne plodijo in je to najprimernejši čas za odstranjevanje. Rastlino preprosto izruvate in pustite na sami lokaciji. Na tak način se bo njeno širjenje upočasnilo.