Skoči do osrednje vsebine

Odgovor Evropski komisiji glede prenosa direktive o odpadkih v naš pravni red

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku naobrazloženo mnenje Evropske komisije številka C(2021)2211 final z dne 9. 6. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih v pravni red Republike Slovenije (kršitev številka 2020/0481).

Do sedaj je bil v slovenski pravni red izveden prenos določb Direktive 2018/851/EU z Uredbo o odpadih in Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1). Določbe direktive, ki še niso bile prenešene, bodo v slovenski pravni red prenešene s sprejetjem zakona o varstvu okolja (ZVO -2) in  s spremembo Uredbe o odpadkih, in sicer predvidoma do konca tega leta.