Skoči do osrednje vsebine

Projektni ekipi odstranjevali invazivne tujerodne vrste rastlin

Za ohranjanje zelo ogrožene travniške morske čebulice je Občina Postojna v okviru projekta KRAS.RE.VITA odkupila kmetijska zemljišča na Planinskem polju in z domačinom iz Planine podpisala pogodbo o skrbništvu. Ta je – skupaj s projektno ekipo - že pričel izvajati naloge, prva je bila odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin.

Ekipa projekta MARJA – mala barja pa je skupaj z Društvom za varstvo okolja Bled ponovno odstranjevala invazivno tujerodno vrsto zlato rozgo v mokrišču pri Bodeščah. V primerjavi z lanskim letom je bila opazno manj razširjena, kar nakazuje na uspešnost preteklih akcij. S tem izboljšujeo razmere na nizkem barju, kjer najdemo večje rastišče navadne rezike, tu je tudi življenjski prostor redkega kačjega pastirja koščičnega škratca.