Skoči do osrednje vsebine

Prijava stalnega in začasnega prebivališča - novo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A) je uvedel krajevno pristojnost za prijavo stalnega in začasnega prebivališča. Od 27. 6. 2021 dalje tako velja, da je za prijavo stalnega in začasnega prebivališča ter za določitev naslova za vročanje pristojna upravna enota na območju katere posameznik prijavlja stalno ali začasno prebivališče.

Prijavo prebivališča na območju Upravne enote Radovljica lahko stranke izvedete tudi po elektronski poti ali po navadni pošti z uporabo neformalnega obrazca vloge, ki mu priložite še dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate (najemna ali podnajema pogodba, izjava o lastništvu/solastništvu, soglasje lastnika/solastnika/stanodajalca, dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici ter dokazilo o preužitku).

  • Vložitev vloge po elektronski poti:
    Izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo ter dokazilo o pravici do prebivanja v skenirani obliki pošljite na e-naslov upravne enote: ue.radovljica@gov.si
      
  • Vložitev vloge po navadni pošti:
    Izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo ter dokazilo o pravici do prebivanja pošljite na naslov upravne enote: Upravna enota Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica.