Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Hajdina

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode – Občina Hajdina«. Za nekaj manj kot 1,1 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Hajdina v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 446 tisoč evrov.

Občina Hajdina bo z izvedbo projekta poskrbela za ureditev javne infrastrukture odvajanja odpadnih voda v aglomeraciji Hajdoše. Predvidena je gradnja kanalizacije v naseljih Slovenska vas, Hajdoše in Skorba. Boljšega čiščenja odpadne vode bo deležnih dodatnih 336 prebivalcev. Občina bo z naložbo omogočila zmanjšanje izpuščanja škodljivih snovi v vodo.