Skoči do osrednje vsebine

Objavljen razpis za program LIFE za leto 2021

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Evropska komisija je objavila razpis za program LIFE za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo.
Logotip LIFE projekt

Logotip LIFE projekt

Dokumentacijo je na voljo na spletni strani evropske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje CINEA in na portalu Funding & tender opportunities.

Razpis v primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, zato vsem potencialnim prijaviteljem priporočamo, da ga natančno preberejo.

Glede na to, da so razpisi objavljeni na spremenjeni spletni strani, opozarjamo na možnost manjših popravkov ali sprememb. Prijavitelje zato pozivamo, da redno spremljajo in pregledujejo razpise ter dokumentacijo na zgoraj omenjenih spletnih straneh. Prav tako predlagamo, da se prijavitelji, ki nameravajo v letošnjem letu prijaviti projekt, po pomoč obrnejo na nacionalne kontaktne točke za program LIFE program v Sloveniji ali pišejo na elektronski naslov life.mop@gov.si.

Program LIFE, ki se je začel leta 1992, je edini instrument financiranja na ravni EU, ki je posvečen izključno okoljskim in podnebnim ciljem. Splošni cilj programa LIFE za obdobje 2021–2027 je prispevati k premiku na čisto, krožno, energijsko učinkovito in podnebno nevtralno gospodarstvo, ki bo odporno proti podnebnim spremembam, med drugim s prehodom na čisto energijo, varovati in izboljšati kakovost okolja ter zaustaviti in preobrniti trend izgube biotske raznovrstnosti. Iz programa LIFE je bilo do sedaj sofinanciranih več kot 5000 projektov.