Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je razpis za podjetja, samostojne podjetnike in zadruge

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Podjetja, samostojne podjetnike in zadruge obveščamo, da je bil 16. julija 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih-B5, na katerega lahko vlagatelji oddajo vlogo.

Kratka vsebina javnega razpisa:

  • Upravičenci: podjetja, s.p. in zadruge.
  • Posojila do 1 milijona evrov, z ročnostjo vračila do 10 let in možnostjo koriščenja moratorija do 5 let.
  • Ugodna obrestna mera.
  • Upravičeni stroški: nakup ali gradnja poslovnih prostorov, nova/rabljena oprema ali stroji, neopredmetena sredstva.
  • Elektronska oddaja vloge in hitra obravnava.
  • Razpisni roki: 2. avgust, 20. september in 25. oktober 2021.

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5 je objavljen tukaj

Vlagatelji lahko vlogo oddate tukaj.