Skoči do osrednje vsebine

Informacija o komplementarnem financiranju v okviru inštrumenta TEAMING

V okviru delovnega programa Obzorje Evropa - Širjenje sodelovanja in krepitve evropskega raziskovalnega prostora 2021 -2022 (v nadaljevanju delovni program) se bo nadaljevalo financiranje inštrumenta TEAMING, ki je namenjen vzpostavitvi ali nadgradnji centrov odličnosti.

V okviru javnega razpisa HORIZON–WIDERA–2022-ACCESS-01-01-two stage: Teaming for Excellence, ki je trenutno odprt, je razvidno, da bo v postopku dvofaznega ocenjevanja obvezno komplementarno financiranje iz drugih virov (nacionalnih, regionalnih, ESIF sredstev ali zasebnih virov).

Želeli bi vas obvestiti, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru načrtovanja sredstev evropske kohezijske politike 2021-2027 načrtuje tudi sredstva za komplementarno financiranje uspešnih prijav. Komplementarno financiranje bo zagotovljeno v skladu z razpoložljivimi proračunskimi zmožnostmi.

V kolikor bo Program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027 potrjen, se bo poleg pogojev iz delovnega programa, pri komplementarnem financiranju moralo zagotoviti še najmanj:
- skladnost projekta s ciljem politike 1 ter specifičnimi cilji programa EKP
- skladnost projekta s Strategijo pametne specializacije