Skoči do osrednje vsebine

Gradnja brkinskega vodovoda - za 10.602 prebivalcev zagotovljena zanesljivejša in varnejša oskrba s pitno vodo

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pred kratkim izdala odločitev o podpori projekta Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik, ki je usmerjen v izboljšavo vodooskrbe na območju Brkinov. S to investicijo, v vrednosti nekoliko več kot 23 milijonov evrov, bo iz javnega vodovoda zagotovljena varna oskrba s pitno vodo za 10.602 prebivalcev občin Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina in Divača, na novo bo na vodovodni sistem priključenih 272 prebivalcev občin Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina in Divača.

Projekt obsega ureditev povezovalnega vodovoda med vodarno Ilirska Bistrica in vodohranom Rodik, ureditev čistilnih naprav (ČN) za pitno vodo v Ilirski Bistrici ter izgradnjo sekundarnih vodovodov Tatre - Kozjane, VH Veliko Brdo - VH Jelšane, napajalni cevovod Zemonska Vaga in Dolnji Zemon, sekundarni vodovod Artviže-Vareje, sekundarni vodovod Vareje-Vatovlje in sekundarni vodovod Vareje-Podgrad. S tem bo omogočena priključitev dodatnih prebivalcev, ki še niso priključeni na javni vodovodni sistem ter hidravlična izboljšava vodovodnega sistema, ter s tem dolgoročna, varna, kakovostna in zanesljiva vodooskrba prebivalcev občin upravičenk.

Projekt bo sofinanciran v okviru Dogovora za razvoj regij iz Kohezijskega sklada in Sklada za vode. Občine upravičenke so Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača. Ocenjena vrednost projekta je 23.056.915 evrov (z upoštevanim DDV). Skupni upravičeni stroški  do sofinanciranja iz Kohezijskega sklada so 12.366.907 evrov, in sicer iz proračuna Evropske unije 10.511.870,95 in slovenskega proračuna 1.855.036,05 evrov. Iz Sklada za vode je zagotovljenih še 3.322.638 evrov. Ostala sredstva bodo prispevale občine upravičenke. Projekt bo zaključen predvidoma konec leta 2022.

Informativna pregledna karta povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica - Rodik