Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Logar na srečanju Konference predsednikov parlamentarnih odborov za evropske zadeve o prednostnih nalogah predsedovanja

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je udeležil videokonferenčnega srečanja Konference predsednikov parlamentarnih odborov za evropske zadeve. Srečanje sta v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije organizirala Odbor Državnega zbora za zadeve Evropske unije in Komisija Državnega sveta za mednarodne in evropske zadeve.

med nagovorom

Minister dr. Anže Logar | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

Srečanja se udeležujejo predstavniki Evropskega parlamenta, parlamentov držav članic Unije, parlamentov držav kandidatk – Črne gore, Srbije in Severne Makedonije, parlamentov Združenega kraljevstva, Norveške in Švicarske konfederacije ter predstavniki Evropske komisije.

Minister dr. Logar je udeležencem predstavil ključne prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Uvodoma je poudaril pomen medparlamentarnega sodelovanja za uspešnost predsedovanja in izpostavil, da je pri usklajevanju odzivov Unije na prihodnje izzive slišan tudi glas Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve.

V okviru predstavitve prioritet predsedovanja se je minister dr. Logar osredotočil na krepitev odpornosti Unije ter njene strateške avtonomije. Izpostavil je delo in naloge predsedstva v zvezi s Konferenco o prihodnosti Evrope in obravnavo letnega poročila Evropske komisje o vladavini prava v Svetu Evropske unije. Minister dr. Logar je v nadaljevanju posebej poudaril prioriteto varna Evropa, v okviru katere bo slovensko predsedstvo namenilo posebno pozornost evropski perspektivi državam Zahodnega Balkana in verodostojnemu nadaljevanju širitvenega procesa.

Minister dr. Logar je tudi napovedal organizacijo vrha EU – Zahodni Balkan in poudaril: "Naš načrt je osredotočen na socialno-ekonomsko okrevanje regije. Posebej pomembno je zagotavljanje pozitivne perspektive za mlade na Zahodnem Balkanu." Ob zaključku razprave se je minister dr. Logar zahvalil za večinsko podporo prednostnim nalogam slovenskega predsedovanja in za vse čestitke, ki so jih govorniki namenili ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Dejal je še, da si želimo v času predsedovanja tesnega sodelovanja z nacionalnimi parlamenti in tudi z Evropskim parlamentom.