Skoči do osrednje vsebine

Eden prvih dosežkov slovenskega predsedovanja Svetu EU – Politični sporazum z EP o spremembi Aarhuške uredbe

Dosežen je bil politični sporazum z Evropskim parlamentom o spremembi Aarhuške uredbe kot eden od prvih dosežkov slovenskega predsedovanja, kar ne bi bilo možno brez dobrega sodelovanja tria predsedstev, saj je Nemčija dosegla sporazum na Svetu, Portugalska začela pogajanja z Evropskim parlamentom (EP), Slovenija pa pogajanja uspešno zaključila.

S to spremembo Evropska unija (EU) odgovarja na ugotovljeno neskladje z Aarhuško konvencijo, zato je slovensko predsedstvo zadovoljno, da je bil z EP še pravočasno, pred jesenskim zasedanjem pogodbenic konvencije, dosežen sporazum.

Sprememba med drugim širi dostop do revizije nekaterih upravnih aktov EU institucij ob nevladnih organizacijah (NVO) tudi na predstavnike javnosti ter glede tega določa merila.

Dostop do revizije bo na eni strani zagotovljen posamezniku, ki mu je kršena pravica z določenim upravnim aktom, ki je v nasprotju z okoljskim pravom. Izpodbojnost pa bo omogočena tudi v primeru obstoja večjega javnega interesa. V tem primeru je potrebnih 4000 posameznikov  iz najmanj petih držav članic, pri čemer mora biti iz vsake države najmanj 250 posameznikov. V obeh primerih bo potrebna zastopanost s strani NVO ali odvetnika.

V tej fazi uredba še vedno izključuje dostop do revizije za upravne akte glede državnih pomoči. Se pa glede tega pričakuje odprava neskladnosti EU pravnega reda z Aarhuško konvencijo v naslednjem koraku.

Dogovor vključuje tudi naslovitev stroškov revizije ter obvezo EU institucij k javnemu objavljanju zahtev za revizijo upravnih aktov.