Skoči do osrednje vsebine

Neformalno srečanje ministrov EU, pristojnih za raziskave

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec bo 19. julija 2021 na Brdu pri Kranju gostila celodnevno neformalno srečanje ministric in ministrov, pristojnih za raziskave.

Srečanja se bodo poleg delegacij iz EU udeležile tudi delegacije iz držav EFTA ter parterji z Zahodnega Balkana. Evropsko komisijo bo na srečanju zastopala Mariya Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade.

Dopoldanska razprava ministric in ministrov bo usmerjena v izmenjavo mnenj o prenovi Evropskega raziskovalnega prostora (ERA), s katerim želimo omogočati večje učinke za družbo. Ustvarjanje boljših pogojev za raziskovalce, zagotovitev vrhunske infrastrukture in učinkovitejše povezovanje ter sodelovanje znanosti z gospodarstvom, visokim šolstvom in ključnimi deležniki so cilji, za katere si moramo prizadevati, če v prihodnosti želimo konkurenčno na znanju temelječo Evropo.

Ključno vprašanje ministrske razprave bo, kako proces upravljanja Evropskega raziskovalnega prostora postaviti tako, da bomo hitreje dosegali skupne cilje na državni in na evropski ravni. Osrednji govorec prve panelne razprave bo predsednik Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), prof. Jean-Pierre Bourguignon, ki bo osvetlil pomen raziskav za konkurenčno Evropo v prihodnosti.

Ker je mednarodno sodelovanje izjemno pomembno za doseganje skupnih ciljev, se bodo ministri v drugi panelni razpravi osredotočili na to področje, zato bomo z ministricami in ministri govorili tudi o tem, kako izboljšati način izvajanja raziskav in inovacij. Uvodničarka drugega panelnega dela bo dr. Maruša Bradač z Univerze v Kaliforniji. Predstavila bo pomen globalnega pristopa za področje raziskav ter značilnosti ameriškega in evropskega raziskovalnega prostora.

Glavne poudarke srečanja bo ministrica skupaj s partnerjema tria predsedujočih držav in evropsko komisarko predstavila na novinarski konferenci ob 12.45.

Sledila bo slavnostna večerja v Narodni galeriji v Ljubljani, na kateri bodo predstavniki Slovenije kot predsedujoče Svetu EU ministrom predstavili rezultate projekta Pirati plastike, ki ga izvajamo skupaj s partnerjema tria predsedujočih držav, Nemčijo in Portugalsko.

Za vse dodatne informacije vam je na voljo uradna govorka Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport Maja Krušič Šega (maja.krusic-sega@gov.si, +386 51 367 733).