Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v naselju Zgornja Vižinga v občini Radlje ob Dravi

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Aglomeracija 10991 Zgornja Vižinga – Občina Radlje ob Dravi«. Za nekaj manj kot 3,4 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Radlje ob Dravi v okviru Dogovora za razvoj Koroške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 871 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Radlje ob Dravi zagotovila ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeraciji Zgornja Vižinga. Projekt obsega izgradnjo kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 6,09 km in priključitev na obstoječo čistilno napravo Radlje ob Dravi.

Z izvedbo naložbe bo urejen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda omogočen dodatnim 480 prebivalcem.