Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija predstavila zakonodajni paket Pripravljeni na 55

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Evropska komisija je danes prvič javno predstavila podnebno-energetski zakonodajni paket Pripravljeni na 55. Slovensko predsedstvo pozdravlja predstavljeni paket, kar je tudi ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja na področju okolja in podnebnih sprememb. Zaradi pomembnosti tega zakonodajnega paketa bo prva neuradna politična izmenjava mnenj držav članic potekala že prihodnji teden, 20. julija, na neformalnem srečanju ministrov za okolje v Sloveniji.

Predlogi prinašajo ukrepe, s katerimi bo mogoče velikopotezno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kot to določa Evropski podnebni zakon. Med predlaganimi ukrepi so med drugim:

  • uvedba trgovanja z emisijami v sektorjih prometa in stavb,
  • poostritev sedanjega sistema EU za trgovanje z emisijami,
  • ukrepi za preprečevanje selitve virov ogljikovega dioksida,
  • večja poraba energije iz obnovljivih virov,
  • večja energijska učinkovitost.

Pri sistemu trgovanja z emisijami (ETS) Komisija predlaga, da se zgornja meja skupnih emisij nadalje zniža, letna stopnja njihovega zmanjšanja pa poveča. Z uredbo o porazdelitvi bremen se državam članicam določajo velikopoteznejši cilji za zmanjšanje emisij iz stavb, cestnega prometa, kmetijstva in odpadkov. Cilji še naprej temeljijo na merilu bruto družbenega proizvoda na prebivalca z upoštevanjem stroškovne učinkovitosti.

Slovensko predsedstvo meni, da je za učinkovito doseganje ciljev vsake države članice ključnega pomena omogočanje prožnosti. Države članice imajo različne izhodiščne položaje in se ukvarjajo z različnimi okoliščinami, zato univerzalnih rešitev ni. Doseči pa moramo skupni cilj ­–- izpolnjevanje naših podnebnih zavez.

Komisija predlaga tudi nov mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo po vzoru sistema ETS določal cene ogljika za uvoz določenih produktov. To bo preprečilo selitev industrije iz EU v tretje države in spodbudilo proizvajalce iz teh držav k zmanjšanju emisij.

Več informacij o paketu na spletu Evropske komisije

Evropski zeleni dogovor