Skoči do osrednje vsebine

Znani so rezultati mature 2021

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Dijakinje in dijaki so se danes seznanili z uspehom na letošnji poklicni, splošni in mednarodni maturi.
Sodelujoči na novinarski konferenci ma govorniško mizo.

Rezultate mature 2021 so predstavili (z leve proti desni): dr. Darko Zupanc, dr. Marina Tavčar Kranjc, dr. Simona Kustec in dr. Boris Dular. | Avtor: Tamino Petelinšek, STA

Na današnji novinarski konferenci so bili predstavljeni rezultati 27. splošne in 20. poklicne mature. Na novinarski konferenci, ki je bila v prostorih Državnega izpitnega centra, so sodelovali: 

  • dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport;
  • dr. Boris Dular, predsednik komisije za poklicno maturo;
  • dr. Marina Tavčar Kranjc, predsednica komisije za splošno maturo in
  • dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je na novinarski konferenci izpostavila, da smo lahko z rezultati mature zelo zadovoljni. Uspešnost gimnazijcev, ki so splošno maturo opravljali prvič, je 97 odstotna. Uspešnost kandidatov na poklicni maturi pa 92 odstotna. "Rezultati na maturi so dobri, primerljivi s preteklimi leti. Narekujejo nam premislek o tem, česa smo se v korona času naučili in o načinu podajanja znanja. O tem bo v prihodnje veliko povedala stroka. Rezultati letošnje mature pa so tudi jasna popotnica vsem nam, da je potrebno storiti vse, da se bo izobraževanje v prihodnje izvajalo v šoli. Da bi bilo tako, pa je zelo odvisno od nas samih. Zato poziv tudi ob tem k razmisleku glede cepljenja in spoštovanja ukrepov za preprečevanje epidemije, je v uvodu še izpostavila ministrica dr. Kustec. 

Splošno maturo je na 82 šolah po Sloveniji opravljalo 6.134 kandidatov (lansko leto je splošna matura potekala na 83 šolah in jo je prvič opravljalo 6.169 kandidatov). Kandidati so opravljali splošno maturo iz 34 maturitetnih predmetov.

Na spomladanski rok je bilo skupaj prijavljenih 17.119 dijakov, od tega na splošno maturo 6.690 dijakov, 10.429 pa na poklicno. 

V letošnjem letu je Državni izpitni center v celoti prešel na elektronsko ocenjevanje izpitnih pol pri vseh predmetih splošne mature. Elektronsko ocenjevanje izpitnih pol se je postopno uvajalo od leta 2017. Skupno je bilo v e-ocenjevanje vključenih 878 zunanjih ocenjevalcev.

Maturantov, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej kandidatov, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami je 302 (med njimi je 185 deklet in 117 fantov. Prihajajo iz 48 gimnazij. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 15 kandidatov (lani 11), med njimi 7 deklet in 8 fantov.

Poklicne mature se je se je na 141 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8.951 kandidatov, od tega 8.065 dijakov in 886 ostalih. Maturitetno spričevalo s pohvalo pri poklicni maturi prejmejo kandidati, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, in sicer 20 oz. 23 točk, ter kandidati, ki so pri prekvalifikaciji oziroma izboljševanju lahko dosegli 20 točk (največje možno število točk). Takih kandidatov je bilo 552 (lani ob tem času 388). Najvišji možni splošni uspeh (23 točk oz. 20 točk) je letos doseglo 179 kandidatov (julija lani 112), od tega 116 deklet in 63 fantov.

Mednarodna matura poteka na treh gimnazijah (II. gimnazija Maribor, ljubljanska Gimnazija Bežigrad in Gimnazija Kranj). Rezultati kandidatov so v mednarodnem merilu ponovno zelo dobri. Izpite mednarodne mature je na vseh gimnazijah opravljalo skupaj 64 dijakov iz Slovenije in 28 tujcev. Izmed vseh dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev, je bilo kar 62 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk. Izjemen uspeh, vseh 45 točk, je doseglo 10 kandidatov

V primeru neuspešnosti, se kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje pa naslednji dan po razglasitvi rezultatov, to je v torek 13. julija. Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Z rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 16. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih bodo lahko istega dne od 7. ure zjutraj ogledali tudi na spletu.

Kandidati, ki na poklicni maturi v spomladanskem roku niso bili uspešni in kandidati, ki bodo prvič opravljali poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku, so se morali prijaviti na svoji šoli najkasneje do 8. julija. Pisni del izpitov v jesenskem izpitnem roku bo potekal med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Kandidati bodo z uspehom na jesenskem izpitnem roku poklicne mature seznanjeni na srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih 9. septembra 2021.

Informacije glede rezultatov mature in prijavnih rokov na jesenski rok mature so zbrane na spletnih straneh Državnega izpitnega centra

Gradivo z novinarske konference