Skoči do osrednje vsebine

Minister Vizjak z županom Občine Loški Potok o varovanju voda

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je obiskal Občino Loški Potok, kjer si je skupaj z županom Ivanom Benčino ogledal požiralnik na Travniškem polju in projektirani izpust iz načrtovane čistilne naprave.

Sogovorniki stojijo zunaj pred zeleno pokrajino

Poslanec državnega zbora Jože Tanko, minister mag. Andrej Vizjak, župan Ivan Benčina, direktor podjetja Hydrovod Antun Gašparac | Avtor Jure Kos

1 / 2

Glavna tema pogovora ministra Vizjaka in župana Benčine je bila varovanje vodnega vira Blate. Približno 40 odstotkov Občine Loški Potok spada v 1., 2. in 3. vodovarstveno območje tega vodnega vira. Za varovanje tega vira je načrtovana izgradnja čistilne naprave.

Občina ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo čistilne naprave, ki je na prvem mestu prioritet regije in na prioritetni listi države. Predstavniki občine opozarjajo, da bo projekt izgradnje čistilne naprave bistveno dražji, ker celotno naselje Hrib-Loški Potok leži na 1., 2. in 3. vodovarstvenem območju zajetja Blate. Zaradi prečrpavališč bo dražje tudi delovanje naprave.

Župan Občine Loški Potok meni, da bi morale del stroškov izgradnje in delovanja čistilne naprave nositi tudi sosednje občine, saj se na območju občine Loški Potok varuje pitna voda za sosednje občine. Po njegovem mnenju bi morali biti takšni projekti, ki varujejo vodne vire v drugih občinah, deležni višjega sofinanciranja.

Minister mag. Vizjak je povedal, da na ministrstvu pripravljajo uredbo o vodovarstvenih območjih v Občini Loški Potok, ki bo po njegovih besedah ključ do rešitve, kako postaviti racionalen sistem čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Delovni osnutek uredbe bo pripravljen do konca julija in ministrstvo ga bo nato posredovalo občini v pregled. Po uskladitvi z občino bo predvidoma jeseni izvedena javna obravnava osnutka uredbe o vodovarstvenih območjih.

Minister je županu povedal, da bodo na podlagi potrjenega načrta za okrevanje in odpornost pripravili razpis za sofinanciranje takšnih manjših sistemov, kakršnega načrtujejo v Loškem Potoku.

Župan Benčina je ministru mag. Vizjaku predstavil tudi pilotni projekt namestitve filtrov na kurilnih napravah za zmanjšanje trdih delcev v zraku, s katerimi imajo v Loškem Potoku težave ob določenih vremenskih pojavih. Minister je podprl projekt in povedal, da imajo na ministrstvu voljo sredstva za sofinanciranje takšnih projektov.