Skoči do osrednje vsebine

Evropska konferenca o upravljanju vesoljskega prometa

Predstavniki držav članic Evropske unije (EU) in Evropske vesoljske agencije (ESA) ter institucij Evropske komisije (ES), Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) in vodstvo ESA so se 7. julija sestali na Evropski konferenci o upravljanju vesoljskega prometa z naslovom »Spodbujanje evropskega pristopa k upravljanju vesoljskega prometa«.

Konferenca o upravljanju vesoljskega prometa (Space Traffic Management - STM) je bila organizirana na podlagi usmeritev sprejetih na zasedanju Sveta EU-ESA 20. novembra 2020, na katerem so ministri, pristojni za vesolje, priporočili usklajen pristop k STM v Evropi, vključno z izvedbo posebne evropske konference, na kateri bi razpravljali o stanju in trenutnih pravnih okvirih v Evropi. Vesolje je namreč zaradi eksponentne rasti vesoljskega prometa in števila vesoljskih odpadkov vse bolj obremenjeno, kar vpliva tudi na varnost vesoljske infrastrukture in aktivnosti.

Konferenca, za katero je pripravljalni proces vodila Nemčija, je bila pripravljena  v obliki neformalnega  postopka, ki je vključeval tudi analizo tehnoloških, programskih in zakonodajnih kapacitet, pomanjkljivosti in potreb  – kot podlage za oblikovanje enotnega evropskega pristopa k upravljanju vesoljskega prometa (STM). Cilj konference je bil potrditev nezavezujočega pisnega dokumenta z naslovom »Spodbujanje evropskega pristopa k upravljanju vesoljskega prometa«, ki bo podlaga za nadaljnje razprave  in sprejetje skupnega stališča glede STM v Evropi.

Slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je v uvodnih besedah poudaril: »Evropa bi se morala o skupnem stališču glede STM dogovoriti brez odlašanja. STM bo ena glavnih prioritet slovenskega predsedovanja Sveta EU na področju vesoljaDržavni sekretar Andrej Čuš je dodal: »Slovenija bo na Delovni skupini za vesolje še naprej spodbujala in krepila razpravo o upravljanju vesoljskega prometa v okviru EU, pripravila Poročilo predsedstva in ga predstavila na novembrskem zasedanju Sveta za konkurenčnost (vesolje)«.

Sprejeti dokument STM konference z naslovom »Spodbujanje evropskega pristopa k upravljanju vesoljskega prometa« odraža stališča, ki so jih izrazile delegacije držav članic EU in ESA, EK in EEAS in ESA o pomenu STM za Evropo, trenutnem stanju, potrebah in akterjih ter aktivnostih  na tehnološkem in regulatornem področju, pomembnih v okviru  evropskega pristopa STM.

Delegacije so v intervencijah izpostavile, da je za  ohranjanje evropskih interesov glede dostopa v vesolje in njegove uporabe, javne in zasebne vesoljske infrastrukture ter spodbujanja konkurenčnosti evropske industrije, ključen usklajen pristop. Poudarile so tudi, da mora Evropa pri oblikovanju mednarodnega sistema STM prevzeti vodilno vlogo in pri tem sodelovati z vsemi ključnimi akterji.

Dokument močno podpira vlogo Evropske komisije pri izvajanju vesoljskega programa EU, zlasti ko gre za SST ter in priznava bistven prispevek in strokovno znanje ESA, predvsem programa za vesoljsko varnost ter izkušnje agencije pri sodelovanju na različnih mednarodnih forumih.

Pri razvoju evropskega stališča o STM  in oblikovanju mednarodno sprejemljivega sistema bo ključno tudi nadaljnje sodelovanje z mednarodnimi partnerji / organizacijami, kot je na primer Odbor Združenih narodov za mirno uporabo vesolja (ang. United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space - UNCOPUOS). 

Posnetek konference je objavljen tukaj, geslo za dostop: pX9ZBZdE