Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna konferenca EUROMAR 2021

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Z včerajšnjim dnem se je v Portorožu začela mednarodna konferenca EUROMAR 2021, ki jo organizirata Kemijski inštitut (KI) in slovenski NMR center. Slavnostnega odprtja se je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec na slavnosti otvoritvi mednarodna konferenca EUROMAR 2021. | Avtor: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Konferenca EUROMAR 2021 poteka med 5. in 8. julijem 2021. Znanstveni program konference zagotavlja široko pokritost raznolikih znanstvenih ved od naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike do družboslovja in humanistike. EUROMA 2021 omogoča povezovanje strokovnjakov iz akademskih krogov in industrije, ki jih zanima vsestranska uporaba NMR spektroskopije.

Ministrica v svojem nagovoru poudarila, da je slovenski NMR center odličen primer organizacijsko infrastrukturnega centra, ki omogoča raziskovalcem v akademskih institucijah in v industriji izvajanje več kot 100 programov in znanstvenih projektov.

»Ste izredno pomemben člen v znanstveni verigi, ki povezuje in združuje raziskovalni potencial velikega števila akademskih in industrijskih partnerjev, ki pomembo pripomore k prepoznanju Slovenije v znanstvenih in tehnoloških krogih«, je povedala ministrica prof. dr. Kustec.

Slovenski NMR center je v času svojega delovanja uspel postati nekakšno nacionalno vozlišče, kjer so na enem mestu zbrani moderna raziskovalna oprema in kadri za njeno učinkovito uporabo. Delovanje NMR centra odpira številne nove možnosti za sodelovanje med državami srednje Evrope, ki z usklajenim vlaganjem v raziskovalno opremo v lastnih državah pridobijo dostop do komplementarne opreme v eni od sosednjih držav.

Koordinirana vlaganja v moderno raziskovalno opremo v Sloveniji omogočajo razvoj znanja in kompetenc za učinkovito in enakopravno vključevanje v mednarodne raziskovalne konzorcije. Vključitev Slovenije v CERIC-ERIC v sami stopnji osnovanja pomeni, da so že v samem začetku bile sprejete pomembne in daljnosežne odločitve.

NMR center kot del CERIC-ERIC mednarodne infrastrukture ESFRI (Evropski strateški forum za raziskovalne infrastrukture) je pomemben za izgradnjo prednostnih področji pametne specializacije, kot so področje medicine, razvoja materialov, mobilnosti, tovarn prihodnosti, pametnih mest, itd.

V okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo nakup in nadgradnjo raziskovalne opreme. S prejetimi sredstvi je bila tako omogočena posodobitev dveh obstoječih (Lara, David) ter nakup dveh novih (Oro, Nika) spektrometrov NMR centra. Projekt je trajal dve leti in bil pred meseci uspešno zaključen.

Ministrica je organizatorjem mednarodne konference čestitala za uspešno opravljeno delo in jim zaželela veliko uspehov tudi v prihodnje.