Skoči do osrednje vsebine

Pogoji razpisa Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP niso diskriminatorni

Ne držijo trditve CNVOS, ki jih povzemajo nekateri mediji, da so pogoji za nevladne organizacije pri dostopanju do sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP diskriminatorni. Pogoji za nevladne organizacije za prijavo na javni razpis zagotavljajo prijavo dobrih projektov, ki bodo oplemenitili sredstva, ki so na voljo. Iz odgovornosti do donatorjev Slovenija namreč pričakuje, da bodo sredstva učinkovito porabljena z največjo dodano vrednostjo.

Vsebina razpisa in razpisne dokumentacije za program "Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje", ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021, je bila 10. 5. 2021 obravnavana in potrjena s strani razpisne komisije, ki jo sestavljajo predstavniki nosilca programa (SVRK), pristojnih relevantnih ministrstev in programskega partnerja iz Kraljevine Norveške. Vsebina razpisa in razpisne dokumentacije za program "Izobraževanje – krepitev človeških virov", ki se financira s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, pa je bila obravnavana in potrjena s strani razpisne komisije, ki jo sestavljajo predstavniki nosilca programa (SVRK), pristojnih relevantnih ministrstev in programskih partnerjev iz držav donatoric, 11. 5. 2021. Pogoji za nevladne organizacije za prijavo na javni razpis zagotavljajo prijavo dobrih projektov, ki bodo oplemenitili sredstva, ki so na voljo. Iz odgovornosti do donatorjev Slovenija pričakuje, da bodo sredstva učinkovito porabljena z največjo dodano vrednostjo, zato je komisija ob soglasju donatorjev oblikovala razpisne pogoje, ki zagotavljajo gospodarno porabo sredstev. Pogoji so za vse enaki in nihče ni diskriminiran.

Pogoji za nevladne organizacije izhajajo med drugim tudi iz dejstva, da so v okviru celotnih razpoložljivih sredstev Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v tekočem obdobju financiranja znatna sredstva, kar tri milijone evrov, namenjena za Sklad za civilno družbo, s katerim upravlja CNVOS in ki je namenjen izključno nevladnim organizacijam. CNVOS je kot upravljavca Sklada za civilno družbo na razpisu izbral Urad za finančne mehanizme iz Bruslja in z njim v letu 2019 podpisal pogodbo. V konzorciju s CNVOS sta tudi z Pravni in informacijski center Maribor (Zavod PIP) in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD Novo mesto). Sredstva Sklada za civilno družbo razpisuje CNVOS skladno s pogoji, dogovorjenimi z Uradom za finančne mehanizme.

Zanimivo pa je, da diskriminatornost očita CNVOS, ki je očitno pri dostopu do teh sredstev v privilegiranem položaju, saj je pogodbo za 3 milijone evrov podpisal že dve leti pred objavo letošnjega razpisa. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o tem izboru ni bila obveščena, niti ni sodelovala v postopku izbora.