Skoči do osrednje vsebine

Osrednja vloga Slovenije pri prenovi Evropskega raziskovalnega prostora na Evropskih dnevih raziskav in inovacij

»Sedaj imamo veliko priložnost, da naredimo Evropski raziskovalni prostor (ERA) bolj učinkovit,« je na Evropskih dnevih raziskav in inovacij (R&I) poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec na osrednji razpravi o prenovi ERA, krovni prioriteti predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec in evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariyo Gabriel sta izpostavili, da bo Pakt za inovacije in raziskave, ki ga pripravlja Evropska komisija, temelj nove ERA. Ministrica je ob tem dodala, da to ne bo dovolj za doseganje večje učinkovitosti: »Nova ERA se mora ob Paktu in skupni politiki osredotočiti predvsem na skupne akcije, vlaganja in reforme na regionalnem, nacionalnem in EU nivoju. Samo tako bomo lahko mobilizirali vse vire in uresničili naše skupne cilje.«

V skladu s tem je cilj slovenskega predsedovanja:

  • sprejeti Pakt za raziskave in inovacije
  • opredeliti in sprejeti okvir ERA z aktivnostmi, s katerimi bomo naslovili ključne izzive kot so zeleni in digitalni prehod, odpornost in večja konkurenčnost Evrope.

Prvi korak k temu bo Slovenija naredila že z organizacijo neformalnega ministrskega srečanja, na katerem bodo ministri 19. julija na Brdu pri Kranju razpravljali o novi ERA in vlogi mednarodnega sodelovanja za raziskave in inovacije.

Tako ministrica kot komisarka sta v razpravah na Evropskih dnevih poudarili velik pomen vključevanja in sodelovanja pomembnih deležnikov na vseh ravneh. Ministrica Kustec je jasno izpostavila, da je potrebno najti načine in metode, ki bodo omogočali enakovredno sodelovanje političnih akterjev in deležnikov. »Ravno zato se je Slovenija odločila, da bo med predsedovanjem na dogodke na področju raziskav povabila tudi deležnike,« je povedala ministrica in prejela številne pozitivne odzive. Tako se bodo 27. in 28. oktobra na Mednarodni konferenci ERA zbrali v Sloveniji pomembni deležniki in razpravljali o prioritetah slovenskega predsedovanja na področju raziskav: raziskovalni infrastrukturi, enakosti spolov, mobilnosti raziskovalcev in sinergijah med znanostjo in izobraževanjem.

Pomembnost sodelovanja pa je bila ključna tema tudi v razpravi o globalnem pristopu na področju raziskav. Ministrica je v okviru te razprave poudarila, da so globalni izzivi vedno tako globalni kot nacionalni, zato je za hitro in učinkovito iskanje rešitev ključno sodelovanje in povezovanje. »Nobena država ne more sama rešiti globalnih izzivov kot so klimatske spremembe ali pandemija. Dejstvo je, da je samo s sodelovanjem možen izhod iz trenutne situacije in omogočanje boljšega življenja za naše državljane, večjo odpornost in konkurenčno Evrope,« je v razpravi povedala ministrica Kustec. Na Evropskih dnevih je kot potencialni primer globalnega pristopa izpostavila projekt Pirati plastike, ki združujejo otroke, znanost in izobraževanje za čisto reke, morja in oceane. Ob Sloveniji, Portugalski in Nemčiji se bodo predvidoma v projekt postopoma vključile države članice. Zanimanje pa je izkazala tudi Brazilija. "Projekt Pirati Plastike so odličen primer, kako s povezovanjem znanosti in izobraževanja naučimo mlade, kako ohraniti naš planet."

Evropski dnevi R&I so tako postavili uvod v krovne teme slovenskega predsedovanja, ki bo potekalo med 1. julijem in 31. decembrom 2021. Vljudno vabljeni, da ste z nami na naših dogodkih in aktivnostih predsedovanja.