Skoči do osrednje vsebine

Izvajamo ustavno pravico do zdrave pitne vode

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak si je skupaj z županom Občine Cerklje na Gorenjskem Francem Čebuljem ogledal projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop (Krvavški vodovod), razvojno naravnan projekt izrednega regionalnega pomena, ki doprinaša k doseganju rezultatov in kazalnikov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Vodooskrba slovenskega prebivalstva je ključnega pomena, je ob ogledu poudaril minister mag. Vizjak. »Tovrstni projekti so dokaz, da izvajamo ustavno pravico do zdrave pitne vode. Ta projekt, katerega smo nedavno odobrili, je pomemben, ker se s tem zaključuje tudi predhodna finančna perspektiva in ker prinaša pomembne hidravlične izboljšave vodooskrbe prebivalstva širšega dela Gorenjske regije. S tem projektom bo bistveno izboljšana ekonomika tako pri samem črpanju kot distribuciji vode. Obstoječi vodovod ima namreč kar 50 % izgub, kar je velik napor za celoten sistem, njegovo vzdrževanje in posledično tudi višje stroške.« 

Na območju vodovodnega sistema bo dodatnih 29.234 prebivalcev deležnih boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno stanje, kar prispeva skoraj 15 % delež h končni vrednosti cilja za leto 2023. Sklep o sofinanciranju je minister mag. Vizjak podpisal 26. maja 2021.

Ob tem si je minister ogledal tudi sanacijo hudournika Reka. Predmet projekta je sanacija hudournika Reka, izgradnja zaplavne pregrade, ureditev sotočja Brezovškega in Lukenjskega grabna nad zaplavno pregrado ter izgradnja mrežnih pregrad. Maja 2018 se je med intenzivnim deževjem na širšem območju postaje kabinske žičnice na Krvavec odložila večja količina sedimentov, grušča, skalnih blokov ter drevja in vejevja, kar je imelo za posledice veliko škodo na infrastrukturi, zemljiščih in objektih. Vrednost investicije je 3 milijone evrov in se financira iz sredstev Sklada za vode.