Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save – Občina Gorje

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save – Občina Gorje«. Za milijonov evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Gorje v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 320 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Gorje zgradila 1,8 kilometra kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Podhom. S tem bo zagotovila urejen sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda 223 dodatnim prebivalcem omenjenega območja.

Projekt se bo začel izvajati še letošnje leto, zaključen pa bo predvidoma leta 2022.