Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za cestno in kolesarsko infrastrukturo

V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju«. Za 8,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Grosuplje v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona evrov.

V okviru projekta bo Občina Grosuplje rekonstruirala sedem odsekov regionalnih cest skozi Grosuplje ter ob njih uredila cestno razsvetljavo. Poleg tega bo preuredila križišče »Bambič« in zgradila novo krožišče v Velikem Mlačevem. Uredila bo tudi 10 avtobusnih postajališč in 40 parkirnih mest ob Adamičevi cesti. V okviru projekta načrtuje tudi ureditev 3,3 kilometra kolesarske povezave med mestom Grosuplje in zalednima naseljema Cikava in Veliko Mlačevo.

Naložba prispeva k razvoju trajnostne mobilnosti ter izboljšuje prometno varnost, pogoje za kolesarje in kakovost zraka. Poleg tega prispeva k ohranjanju državnega cestnega omrežja, k izboljšanju pretočnosti v prometu in večji prometni varnosti z rekonstrukcijo odsekov regionalnih cest. S tem se bodo izboljšali tudi bivalni pogoji v Občini Grosuplje.

Projekt se bo začel izvajati že letos, zaključen pa bo v letu 2023.