Skoči do osrednje vsebine

Minister Zvone Černač: »Stanovanjska politika je ena od temeljnih politik, ki zagotavljajo podporo družinam, s tem pa rasti in krepitvi naroda in njegovega potenciala«

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Minister Zvone Černač se je na povabilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije udeležil slavnostnega dogodka ob otvoritvi objekta Skupnost za mlade Gerbičeva.

V svojem nagovoru je poudaril pomen urejenih bivalnih razmer kot enega od osnovnih pogojev za to, da se mladi dokončno osamosvojijo in si ustvarijo družino. Skupnost za mlade Gerbičeva bo omogočila kvalitetne pogoje bivanja 171 mladim po zaključku šolanja in v starosti med 18 in 29 let. Minister je ob tem komentiral podatke Eurostata, ki kažejo, da je delež mladih v naši državi, ki v starostnem obdobju med 18 in 34 let še vedno živijo pri starših, preko 60 odstoten. »Razlogi so številni. Mladi navajajo visoke najemnine, predvsem v Ljubljani in na Obali, prekarno delo, posledično kreditno nesposobnost in pomanjkanje najemnih neprofitnih stanovanj,« je dejal in dodal, da se Vlada RS zaveda, da so ustrezne bivalne razmere, poleg ustrezne zaposlitve, gotovo eden od temeljnih pogojev, da si posameznik lahko ustvari družino: »Pred kratkim smo potrdili petletni poslovni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS), ki predvideva okrepitev stanovanjskega fonda na različne načine in za vse kategorije upravičencev, prednostno seveda predvsem za mlade.«

Minister je izrazil zadovoljstvo nad tem, da SSRS krepi svoj stanovanjski portfelj; trenutno Sklad razpolaga s skoraj 4.000 stanovanji, v pridobivanju pa je preko 3000 stanovanj, od tega skoraj dve tretjini izven osrednjeslovenske regije. »Navedeno pomeni prispevek politiki decentralizacije, enakomernejšega razvoja posameznih območij in zagotavljanja enakih izhodiščnih možnosti za vse, ne glede na to, v katerem delu države živijo,« je dejal.

Minister Černač je poudaril: »Vlada RS se zaveda, da je stanovanjska politika ena od temeljnih politik, ki zagotavljajo podporo družinam, s tem pa rasti in krepitvi naroda in njegovega potenciala.«, zato je v zadnjem letu dni sprejela številne odločitve, ki gredo v smeri podpore stanovanjski politiki in zagotavljanju stanovanj za vse. Med temi je omenil novelo stanovanjskega zakona, podporo stanovanjski politiki skozi konkretne projekte v Načrtu za okrevanje in krepitev odpornosti ter davčno reformo, ki bo v primeru sprejetja pomenila bistveno znižanje davka od oddaje stanovanj v najem. Slednje je po njegovi oceni zelo pomembno, saj bo »znižana in razumna obremenitev postopoma v celoti odpravila sivi trg, vzpostavila transparenten trg najemnih stanovanj, povečala ponudbo in posledično vplivala tudi na znižanje cen v okoljih, kjer so trenutno pretirane«.

Minister je nekaj besed namenil tudi trajnostni naravnanosti novega objekta. To po njegovih besedah kaže na to, da je »Slovenija na vseh področjih vedno bolj zavezana ciljem trajnostnega razvoja, zato ne preseneča podatek o uvrstitvi naše države na 9. mesto med 165 državami pri doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja. Včasih se pošalimo, da bi lahko bili druga Švica. No, vsaj na tem področju smo boljši, ker je Švica na 16. mestu.«

V nadaljevanju je minister Černač izrazil željo, da bi bilo v prihodnje čim več priložnosti za zagotavljanje ustreznih, cenovno dostopnih in kvalitetnih bivalnih razmer za mlade, ki se po koncu šolanja osamosvajajo ter da bo poskrbljeno tudi za nadaljnje ustrezne bivalne razmere, ki jim bodo omogočale snovanje družine. Ob tej priložnosti je čestital direktorju z ekipo, projektantom, nadzornikom, izvajalcem in vsem, ki si bodo svoj novi dom ustvarili v novem objektu. »Naloga za vse nas pa je, da jim zagotovimo možnosti, da si bodo, ko jim bodo razmere tu postale pretesne, ustvarili nov dom drugje,« je zaključil.