Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Občina Duplek«. Za 2,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Duplek v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 1,1 milijona evrov.

V okviru projekta bo Občina Duplek dogradila fekalno kanalizacijo na šestih območjih aglomeracije Zgornji Duplek, in sicer na območjih Zapolutke-Kamenščak, Zabrege, Južno od državne ceste Maribor-Vurberk-Ptuj in Žitečka vas (prva do četrta faza). Investicija bo obsegala izgradnjo kanalizacijskih vodov v skupni dolžini 8,8 kilometra ter izgradnjo osmih črpališč. V sklopu projekta bo zgrajeno tudi 1075 metrov nizkonapetostnega dovoda, izvedena bo še rekonstrukcija trafo postaje Žitečka vas-Poštrak (zamenjava transformatorja 160kVA z 250 kVA).

Z naložbo bo zagotovljena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje 892 prebivalcem v 260 gospodinjstvih znotraj aglomeracije.

Projekt se bo izvajal od letošnjega julija naprej, končan pa bo predvidoma novembra 2022.

To je sicer že druga odobritev evropskih sredstev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave v tem mesecu. V začetku junija smo namreč odobrili 533 tisoč evrov Občini Šentilj, prav tako z namenom, da se zmanjša izpuščanje škodljivih snovi v vodo.