Skoči do osrednje vsebine

Prenovljena uredba za blago z dvojno rabo

Evropska unija je 11. junija 2021 v Uradnem listu Evropske unije objavila Uredbo (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo, s katero prenavlja režim nadzora blaga z dvojno rabo v Evropski uniji. Uredba stopi v veljavo 9. septembra 2021.

Nova uredba poleg nadzora nad blagom z dvojno rabo, širi nadzor še nad kibernetsko nadzorno tehnologijo. Gre za tehnologijo, ki je zasnovana tako, da omogoča vdiranje v informacijske in telekomunikacijske sisteme ali omogoča temeljit pregled paketov za tajni nadzor fizičnih oseb s spremljanjem, pridobivanjem, zbiranjem ali analiziranjem podatkov, kar vključuje tudi biometrične podatke in nadzor nad novimi tehnologijami. Uredba tudi širi nadzor nad drugim blagom, ki bi lahko bilo uporabljeno za kršenje človekovih pravic, javnega reda ali v teroristične namene.

Uredba dopolnjuje in bolje pojasnjuje določene definicije, ureja sodelovanje med organi, ki izdajajo dovoljenja in izvajajo nadzor, ter dodaja dve splošni izvozni dovoljenji in sicer za prenos programske opreme in tehnologije znotraj skupine ter za blago za šifriranje pod določenimi pogoji, v namen zmanjšanja upravnega bremena za družbe, zlasti za mala in srednje velika podjetja in organe ob hkratnem zagotavljanju ustrezne ravni nadzora nekaterega blaga in nekaterih namembnih držav.

Uredba stopi v veljavo s 9. septembrom 2021, z dnem uveljavitve nove uredbe, pa se razveljavi Uredba (ES) 428/2009.