Skoči do osrednje vsebine

Na otvoritvenem dogodku Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi Nacionalne kontaktne točke danes uradno odprli izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma obdobja 2014–2021. Spletnega dogodka pod geslom »Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« se je udeležilo okvirno 300 udeležencev, ki sta jih nagovorili tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in veleposlanica Kraljevine Norveške njena ekscelenca Trine Skymoen. Otvoritvenemu dogodku je sledila delavnica za prijavitelje na razpisa v okviru programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« in programa »Izobraževanje – krepitev človeških virov«.

Državna sekretarka je v uvodnem nagovoru izpostavila pomen finančnih mehanizmov, ki spodbujata dvostranske odnose in sodelovanje med Slovenijo in državami donatoricami – Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. »Slovenija je ena od 15 držav upravičenk in tako del uspešne zgodbe finančnih mehanizmov že od leta 2004. Skupaj zasledujemo cilje za zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropi ter posledično ustvarjamo okolje enakih možnosti, strpnosti, varnosti, okoljske trajnosti in dostojnega življenjskega standarda. Doseženi cilji in rezultati izvajanja finančnih mehanizmov v preteklih obdobjih so dobra popotnica za uspešno sodelovanje na številnih področjih tudi v obdobju 2014–2021,« je poudarila.

Sredstva finančnih mehanizmov se v aktualnem obdobju usmerjajo v ukrepe na področju podnebnih sprememb in obnovljivih virov energije, izobraževanja usposabljanja in podjetništva za mlade, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, dobrega upravljanj in odgovornih institucij ter na področju civilne družbe, socialnega dialoga in dostojnega dela. Za te namene je Sloveniji na voljo 37,7 milijona evrov. »Prepričani smo, da bomo z razpoložljivimi sredstvi dobro unovčili naš potencial in dosegli zastavljene cilje,« je še dodala državna sekretarka.

Veleposlanica Trine Skymoen je izpostavila pomen finančnih mehanizmov za bilateralno sodelovanje. Kot je povedala, nova programa prinašata nove priložnosti za dobro sodelovanje institucij. »Rok za izvedbo projektov je april 2024, tako da moramo ta čas dobro in učinkovito izkoristiti,« je dejala.

Kot je povedala vodja Nacionalne kontaktne točke za finančna mehanizma v SVRK mag. Nina Seljak, je proces od podpisa memorandumov z državami donatoricami aprila 2018 do objave javnih razpisov terjal veliko usklajevanja in organizacijskih naporov. »Na tej poti je bilo tudi mnogo preprek, tudi popolnoma nepričakovanih, kot je pandemija covida-19. S skupnim sodelovanjem in zavzetostjo vseh pristojnih institucij in drugih deležnikov, smo proces vendarle pripeljali do točke, ki jo je slovenska zainteresirana javnost težko pričakovala,« je povedala.

Otvoritvenemu dogodku je sledila delavnica za potencialne prijavitelje na javni razpis programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« v vrednosti nekaj manj kot 15,6 milijona evrov in razpis programa »Izobraževanje – krepitev človeških virov« v vrednosti 11,3 milijona evrov. Rok za prijavo na javna razpisa, ki ju je SVRK objavila sredi maja, je 30. september 2021.