Skoči do osrednje vsebine

Izpis odprtih postavk - stanje denarnih sredstev na dan 30.6.2021

Obveščamo vas, da bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) proračunskim uporabnikom med 1. 7. 2021 in 7. 7. 2021 posredovala po pošti ali prek spletne aplikacije UJPnet oziroma mobilne aplikacije mUJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2021« (v nadaljnjem besedilu: obrazec).

Na obrazcu je potrebno preveriti:

  • stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 30. 6. 2021,
  • šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
  • davčno številko,
  • matično številko in
  • naziv proračunskega uporabnika.

Prosimo vas, da obrazec pregledate in nam potrjenega vrnete najkasneje do 16. 7. 2021. Če se podatki ne ujemajo, nam hkrati z obrazcem pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na vaši območni enoti UJP.