Skoči do osrednje vsebine

Odstranjevanje japonskega dresnika: izmenjava dobrih praks

Za izboljšanje stanja ohranjenosti habitatov in vrst bo Direkcija za vode odstranjevala tujerodne invazivne vrste rastlin in ponovno vzpostavila avtohtono obrežno zarast ob Dravinji. Aktivnosti bodo potekale na območju Nature 2000 Dravinja s pritoki v okviru projeka LIFE-IP NATURA.SI.

Uspešnost odstranjevanja tujerodnih vrst rastlin je odvisna od številnih dejavnikov, zato zahteva skrbno in premišljeno načrtovanje aktivnosti. Strokovnjaka Direkcije sta se zato odpravila na izmenjavo izkušenj v Triglavski narodni park. Ogledala sta si dobro prakso odstranjevanja japonskega dresnika s prekrivanjem.