Skoči do osrednje vsebine

Nadaljevati z učinkovitim dialogom na področju okolja in prostora je ključno

Državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metka Gorišek se je udeležila rednega zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov Vlad Republike Slovenije in Italijanske republike. Z italijansko državno sekretarko Vannio Gava iz Ministrstva za ekološko tranzicijo sta poudarili odlično dosedanje sodelovanje med državama na področju okolja in prostora, izpostavili primere dobrih praks in področja, kjer bomo sodelovanje še krepili.

Obe strani sta poudarili, da uspešno izvajanje bilateralnih čezmejnih projektov na področju celostnega upravljanja z vodami, kot sta GREVISIN in VISFRIM, ki naslavljata zeleno infrastrukturo in protipoplavno zaščito, še dodatno utrjuje obojestransko zavezanost k uspešnemu reševanju čezmejnih vprašanj povezanih s celostnim upravljanjem voda.

Kar zadeva Jadransko morje, je v interesu obeh držav, da se podprejo vse iniciative, ki krepijo sodelovanje na Jadranu, kot tudi njegovo varstvo in trajnostni razvoj. V ta okvir spadajo aktivni procesi v okviru Barcelonske konvencije kot tudi sodelovanje v okviru Jadransko Ionske makroregije. Sklic Stalne komisije za varstvo Jadranskega morja v bližnji prihodnosti naj bi bil tako dobra priložnost za celostno obravnavo tega območja, od integralnega upravljanja z obalo do naslovitve Morskega prostorskega plana za Jadran, vključno z izzivi povezanimi z morskimi odpadki.

V zvezi s pripravami na letošnjo Podnebno konferenco v Glasgowu, sta se obe strani zavzeli za dosego napredka na vseh pomembnejših področjih podnebnih pogajanj, v kar sodijo področja blaženja, financ, prilagajanja in mednarodnega sodelovanja. Italija iz naslova gostitve predhodnega srečanja (pre-COP) v Milanu konec septembra, Slovenija iz naslova predsedujoče Svetu Evropske unije v drugi polovici letošnjega leta.

Obe strani sta poudarili tudi pomen področja biodiverzitete, ki s številnimi bilateralnimi projekti že kaže na konkretno udejanjanje skupnih prizadevanj za njeno ohranjanje tudi v luči svetovnih prizadevanj in novih globalnih zavez do leta 2030. Pozdravljeno je bilo krepitev sodelovanja med nacionalnimi parki in zavarovanimi območji na obeh straneh in dolgoročni načrti v okviru UNESCO biosfernega območja.

Glede sodelovanja na področju čezmejnih presoj vplivov na okolje je bilo ugotovljeno, da poteka dobro in obe strani sta se strinjali, da si lahko vsi skupaj prizadevamo za promocijo dobrih praks.

Ob koncu današnjega zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov je bila podpisana Skupna izjava o nadaljnjem sodelovanju na različnih področjih skupnega interesa, ki sta jo podpisala ministra za zunanje zadeve obeh držav.