Skoči do osrednje vsebine

Ministra dr. Logar in Di Maio na Koordinacijskem odboru ministrov potrdila vsestransko sodelovanje med Slovenijo in Italijo

Danes je v Rimu potekalo sedmo zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo, ki sta ga vodila zunanja ministra dr. Anže Logar in Luigi Di Maio. Ministra sta podpisala skupno izjavo o okrepljenem sodelovanju na področjih gospodarstva, energetike, okolja in prostora, kmetijstva, infrastrukture, notranjih zadev, znanstvenega raziskovanja in visokega šolstva ter elektronskih komunikacij.

Zunanja ministra dr. Logar in Di Maio sta se pred zasedanjem skupnega odbora sestala ločeno. Strinjala sta se, da med sosednjima državama poteka odlično sodelovanje na mnogih področjih, od soočanja z migracijami do usklajevanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Minister Di Maio je zagotovil, da se bo Italija še naprej zavzemala za sodelovanje vseh držav, tudi Slovenije, v Jadranskem morju. Minister dr. Logar se je dotaknil tudi aktualnih vprašanj, ki zadevajo položaj slovenske narodne manjšine v Italiji. Posebej je izpostavil postopke vračanja Narodnega doma slovenski narodni skupnosti ter pričakovanja predstavnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji, da bi ob spremembah volilne zakonodaje v Italiji ohranili svoje zastopstvo v italijanskem parlamentu.

Italijanski minister je izrazil polno podporo slovenskim prednostnim nalogam pri predsedovanju Svetu Evropske unije, tudi na področju skupne strateške vizije nadaljevanja širitvenega procesa Unije na Zahodni Balkan. Ministra sta pozornost namenila tudi prizadevanjem Unije na področju migracijskih politik.

Zaradi epidemioloških razmer, povezanih z epidemijo covida-19, je bilo tokratno zasedanje izvedeno v prilagojeni obliki. Sodelujoči ministri oziroma državni sekretarji so se v tednu pred zasedanjem udeležili posameznih dvostranskih srečanj resornih ministrstev, večinoma v videokonferenčni obliki. Na današnjem plenarnem zasedanju, ki so se ga predstavniki resornih ministrstev udeležili preko avdio-video konference, so sodelujoči ministri in državni sekretarji poročali o vsebini prej opravljenih dvostranskih srečanj.

Na področju okolja so bila obravnavana vprašanja celostnega upravljanja z vodami in sodelovanje v Jadranskem morju na področju zaščite in modre rasti. Beseda je tekla tudi o sodelovanju na področju podnebnih sprememb v luči priprav na Konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP26 ter o sodelovanju na področju biodiverzitete. 

Naslovljena so bila tudi vprašanja skupne kmetijske in ribiške politike. Dogovorjeno je bilo sodelovanje med obema kmetijskima inšpekcijama, prav tako pa tudi nadaljevanje aktivnosti glede skupne čezmejne zaščite Terana.

S področja notranjih zadev so bile izmenjane ocene migracijskih tokov in stališča glede pakta o migracijah in azilu. Poudarjeno je bilo dobro sodelovanje med policijama in dogovorjeno nadaljevanje dela mešanih policijskih patrulj v obmejnem pasu.

Na področju znanosti in visokega šolstva je bilo potrjeno nadaljevanje krepitve sodelovanja. Izpostavljena so bila redna srečanja slovenskih in italijanskih raziskovalcev ter odlično sodelovanje Slovenije in Italije na področju visokozmogljivega računalništva.

Na področju gospodarstva je bila pozornost namenjena iskanju novih oblik sicer intenzivnega sodelovanja med državama, predvsem na področjih trajnostnih tehnologij, digitalizacije, vesoljskih tehnologij, inovacij in investicij. Pristojni predstavniki so se dotaknili tudi vprašanja motenj radijskih frekvenc v obmejnem pasu.

Obravnavane so bile čezmejne železniške povezave v luči zelenega prehoda in povezljivosti med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom. Izmenjana so bila stališča o zanesljivosti oskrbe s plinom, podatki o izvajanju ukrepov iz nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov ter informacije o projektih skupnega interesa Unije.

Zunanja ministra dr. Anže Logar in Luigi di Maio sta se dogovorila, da bo naslednje zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov potekalo v Sloveniji.

Minister dr. Logar se je ob zaključku obiska srečal tudi z državnim podsekretarjem za evropske zadeve Vincenzom Amendolo. Podsekretar Amendola je zagotovil podporo in konstruktivno sodelovanje s Slovenijo v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Sogovornika sta se dotaknila nekaterih ključnih izzivov na evropski agendi kot so migracije, širitev in zeleni prehod.