Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave v občini Šentilj

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Šentilj«. Za nekaj manj kot 1,6 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šentilj v okviru Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 553 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Šentilj dogradila 4626 metrov fekalne kanalizacije na štirih območjih znotraj aglomeracije Štihovec. Poleg tega bo zgradila tudi dve črpališči in razbremenilnik. Na kanalizacijski sistem bo na novo priključenih 217 populacijskih enot.

Projekt bo zaključen predvidoma konec leta 2022.