Skoči do osrednje vsebine

CONSTRUCTIVE ALPS Mednarodna nagrada za trajnostno prenovo stavb in gradnjo na območju Alp

  • Ministrstvo za okolje in prostor

9. junija 2021 smo odprli razstavo osemindvajsetih, po izboru mednarodne žirije najprepričljivejših arhitekturnih projektov izmed 325-tih, kolikor jih je prispelo na razpis za mednarodno arhitekturno nagrado trajnostne prenove in gradnje stavb CONSTRUCTIVE ALPS 2020. Po razglasitvi rezultatov v švicarskem Planinskem muzeju v Bernu je razstava izbranih projektov pričela pot po alpskem loku in med prvimi smo jo predstavili v Sloveniji, na Ministrstvu za kulturo, nadaljevala pa jo bo v Idriji.

Kot je v svojem uvodnem nagovoru poudaril Silvester Gaberšček, član Medresorske koordinacijske skupine za izvajanje Alpske konvencije, ki je sodeloval tudi pri nastajanju konvencije v devetdesetih letih, je v alpskem gorskem prostoru čutiti soroden duh, ki je prisoten v odnosu do prostora, šegah in navadah, jeziku, dediščini, prepoznaven pa je tudi v arhitekturi.

Med predstavljenimi projekti je 12 prenov oziroma nadomestnih gradenj in 16 novogradenj. Prvi trije nagrajeni projekti, biotehniški izobraževalni center, gorsko gostišče in montažna hala, navdušujejo tudi s premišljenostjo, s katero so se investitorji in arhitekti lotili projektov. Posebej izstopa želja vodstva biotehniškega izobraževalnega centra iz Saleza, da nove potrebne šolske kapacitete zasnujejo kot nizkotehnološko stavbo in uporabijo preproste in učinkovite rešitve, ki bi dijake vzgajale tudi v tem pogledu.
Poleg navedenih so na ogled še projekti večstanovanjskih stavb, skupnostnega bivanja, kmečkih domačij, gorske kapele, gospodarskih poslopij, mlekarne, stanovanjske soseske, večnamenskih objektov, otroških vrtcev, žičniške postaje do oživitve zaselka, med njimi pa je tudi projekt prenove alpskega skednja v Bohinju slovenskega arhitekturnega biroja OFIS Arhitekti d.o.o.

Nagrado Constructive Alps od leta 2010 razpisujeta Kneževina Lihtenštajn in Švicarska konfederacija, podpirajo pa jo države, pogodbenice Alpske konvencije, Avstrija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija, Švica. Nagradni natečaj predstavlja otipljiv prispevek k uresničevanju konvencije, ki je postavila vizijo, da bo zgled na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, pri čemer imajo stavbe pomembno vlogo. Na območju Alp porabijo zasebna gospodinjstva ravno toliko energije kot celoten prometni sektor. Največji porabniki energije so stare in slabo izolirane stavbe. Pravi ključ za učinkovito varstvo podnebja in s tem kakovostnejše življenje prebivalcev in obiskovalcev alpskega sveta je zato v prenovi in, kadar je potrebno, tudi v gradnji novega stavbnega fonda z okolju prijaznimi gradbenimi materiali domačega izvora. Vendar pa mednarodna strokovna komisija pri ocenjevanju projektov ne upošteva le energetske učinkovitosti in varčnosti temveč tudi ekološki, ekonomski, družbeni in kulturni vidik trajnosti.

Nagrada je bila prvič podeljena v okviru slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji v letu 2011, do sedaj pa se je zvrstilo pet natečajev s 1551 predloženimi projekti in 39 nagrajenci. Na drugem razpisu (2013) je slovenski projekt Center Rinka iz Solčave prejel 3. nagrado, na tretjem razpisu (2015) pa sta bila v ožji izbor uvrščena Mladinski hotel Punkl z Raven na Koroškem in prenova objektov na planini Laška Seč nad Tolminom, ki je prejela priznanje. V četrtem razpisu sta bila v ožji izbor uvrščena Zimska soba na Kaninu in prenova domačije Vrlovčnik v Logarski dolini, v petem (2020) pa prenova alpskega skednja v Bohinju, ki je predstavljen na letošnji razstavi.

Ob 10 letnici nagrade sta 9. in 10. junija 2021 Švicarsko predsedstvo Alpske konvencije in sekretariat mednarodne arhitekturne nagrade za trajnostno gradnjo in prenovo v Alpah organizirala mednarodno konferenco na kateri so svoje izkušnje predstavili investitorji in investitorke, arhitekti in arhitektke, načrtovalci in načrtovalke ter uporabnimi in uporabnice.

Razstava bo na Ministrstvu za kulturo na ogled do 28. junija 2021.