Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kmetijsko-poslovno cono v Dobrovniku

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Ureditev Kmetijsko-poslovne cone Dobrovnik – II. faza«. Za dober milijon evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Dobrovnik v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 612 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Dobrovnik uredila dostop v kmetijsko-poslovno cono ter ustrezne notranje povezave v njej. Rekonstruirala in razširila bo 2,2 kilometra dostopnih cest na območju omenjene cone, ki meri 4,8 hektarja. Poleg tega bo zgradila 785 metrov pločnikov in križišče z umirjanjem prometa, cestno signalizacijo in izvedbo cestne razsvetljave. V sklopu projekta se bodo odkupila tudi zemljišča, potrebna za gradnjo.

Občina Dobrovnik bo z naložbo spodbudila razvoj obstoječih in novih malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji. S tem se bo povečala njihova dodana vrednost, ustvarila pa se bodo tudi nova delovna mesta.

Projekt bo zaključen predvidoma konec leta 2022.