Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Vizjak: »Vir denarja za gradnjo manjših vodovodov smo zagotovili v okviru Načrta za okrevanje in odpornost«

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ter državna sekretarka dr. Metka Gorišek sta obiskala Občino Žužemberk. Z županom Jožetom Papežem sta se pogovarjala o vodooskrbi v Suhi krajini in možnosti postavitve predelovalnega obrata za gradbene odpadke. Projekt izgradnje pretežno primarnega vodovoda se je zaključil, potrebna pa bo obnova in dograditev sekundarnega vodovoda (manjši vodovodi), ki bo pripeljala vodo do vseh občanov, in sicer predvsem v sušnih obdobjih. Minister mag. Andrej Vizjak je poudaril, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) rešitev predvidelo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.
Župan Občine Žužemberk Jože Papež in minister mag. Andrej Vizjak

Župan Občine Žužemberk Jože Papež in minister mag. Andrej Vizjak

Minister mag. Vizjak je izpostavil, da upa, da bo »Načrt za okrevanje in odpornost potrjen že ta mesec, saj so v njem predvidena sredstva za manjše vodovode po vsej Sloveniji in da bo relativno poenostavljen razpis objavljen že jeseni. Pogoj za pridobitev sredstev bo gradbeno dovoljenje. Zavedamo se specifičnosti občine in razpršene poseljenosti in so zato te naložbe veliko dražje kot v strnjenih naseljih. Tako tudi vidimo zagotovitev ustavne pravice do vode in sicer, da skupaj strnemo vrste tako Evropa, kot država in občina.«

Glede predelovalnega obrata  za gradbene odpadke je minister povedal, da MOP pozdravlja projekte, ki so usmerjeni v ponovno predelavo oz. uporabo v izdelke. Gre za ukrepe krožnega gospodarstva, ki pa morajo biti v skladu  z okoljsko zakonodajo.

Ob robu obiska je minister mag. Andrej Vizjak spregovoril tudi o napovedanem referendumu o Zakonu o vodah. Ustavna pravica do pitne vode se uresničuje prav v tem, kako združiti napor in sredstva Evrope, države in občin, da dobijo ljudje pitno vodo do svojih domov. Ta  referendum pa se zlorablja,  v smislu, da se posega v ustavno pravico do vode.  Bistvena namena zakona sta dva, in sicer več sredstev za vzdrževanje vodotokov (25 milijonov evrov letos) ter da so posegi v priobalna zemljišča bolj poostreni. Dovoljeni so samo objekti za javno rabo.