Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport del Evropskega šolskega omrežja

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je od 1. 6. 2021 ponovno polnopravni član Evropskega šolskega omrežja (EUN). Poslanstvo EUN je podpirati ministrstva za izobraževanje, šole, učitelje in vse zainteresirane deležnike v Evropi pri preobrazbi izobraževalnih procesov. EUN je postavljeno kot stičišče za ideje in dejavnosti, ki lahko ministrstvom pomagajo pri razvoju politik za podporo procesu izobraževalne reforme na evropski ravni na podlagi dokazov in dejstev.

Evropsko šolsko omrežje (EUN) deluje na treh strateških področjih:

  • zagotavljanje uporabnih dokazov in podatkov na področju inovacij v izobraževanju za oblikovanje političnih priporočil,
  • podpora šolam in učiteljem pri praksah poučevanja,
  • razvijanje in vzdrževanje mreže šol, ki se ukvarjajo z inovativnimi pristopi poučevanja in učenja.

 Cilji:

  • zagotavljati članicam in partnerskim mrežam storitve, vsebine in orodja, ki temeljijo na digitalnem izobraževanju,
  • spodbujati in podpirati sodelovanje in partnerstva med evropskimi šolami,
  • podpirati profesionalni razvoj učiteljev, izobraževalcev učiteljev, vodstvom šol in drugim,
  • širjenje navdihujoče prakse in raziskovanje novih modelov šolanja in učenja,
  • šolam v Evropi ponuditi pedagoške in digitalne storitve z evropsko dodano vrednostjo in
  • prispevati k razvoju in dvigu digitalnega izobraževanja v šolah.

 

MIZŠ bo sodelovalo v upravnem odboru EUN in drugih delovnih skupinah EUN, prav tako se bodo v te skupine vključevali javni zavodi, vzgojno izobraževalni zavodi in drugi deležniki. Slovenija bo aktivno sodelovala v projektih, ki jih izvaja oziroma koordinira EUN (vključno s projektom Erasmus+, Obzorje itd.) ter ostalih dejavnostih EUN, ki prispevajo k dvigu digitalnega izobraževanja v Sloveniji.