Skoči do osrednje vsebine

Krepitev slovensko-bavarskega znanstvenega sodelovanja

27. in 28. maja sta slovensko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Bavarski akademski center za Srednjo, Vzhodno in Jugovzhodno Evropo (BAYHOST) organizirala Slovensko-bavarski znanstveni forum z namenom ustvarjanja ugodnih pogojev za znanstveno sodelovanje in vzpostavitve novih stikov na področju znanosti. Forum je zaradi epidemioloških razmer potekal v spletni obliki.

Forum je potekal v okviru slovensko-bavarskega medvladnega sodelovanja, ki ima več desetletno tradicijo. Glede na bogato gospodarsko sodelovanje in visoko kakovost bavarskih univerz ter znanstvenih inštitutov, je Bavarska zanimiv partner za Slovenijo na področju znanosti. Projekt EU o strategijah pametne specializacije v alpskem prostoru, v katerega sta bili vključeni obe deželi, je dokazal, da imata Slovenija in Bavarska primerljive kompetence in interese na številnih znanstvenih področjih, kot so materiali in zdravstvene vede.

Forum je vključeval več ravni. Predstavniki ministrstev in agencij so govorili o strateških perspektivah sodelovanja. Na srečanju rektorjev in prorektorjev je bilo predstavljenih več mednarodnih projektov in že obstoječih dvostranskih povezav. Potekala je tudi razprava o možnostih bodočega sodelovanja.

Tri znanstvene delavnice so bile namenjene področjem, na katerih je slovensko-bavarsko sodelovanje že raznoliko in intenzivno ter ima velik potencial za nadaljnji razvoj. Delavnice so potekale na raziskovalnih področjih - kemija, vede o materialih, humanistika in družbene vede.

Mnogo priložnosti obstaja za skupno udeležbo v evropskem raziskovalnem okvirnem programu Obzorje Evropa in v programih INTERREG oziroma v programih regionalnega sodelovanja v Alpski regiji, Podonavju in Srednji Evropi. Predstavljene so bile tudi možnosti financiranja skupnih dejavnosti na obeh straneh.

Forum je bil zamišljen kot izhodišče za nadaljnje projekte na obetavnih področjih, ki so bila obravnavana v treh delavnicah. Potrdil je velik potencial, ki obstaja za sodelovanje na področju znanosti, in odprl številne perspektive za obstoječe in nove povezave.