Skoči do osrednje vsebine

Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada Republike Slovenije je izdala spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembo odloka je določena obvezna uporaba zaščitnih mask za gledalce. Za nadzor nad izvedbo tekmovanj je odgovoren tudi organizator tekmovanja, poleg tega so določene izjeme za gledalce, ki še niso dopolnili 15 let in se tekmovanj udeležujejo z ožjimi družinskimi člani ali skrbniki. Organizator športnega tekmovanja zagotovi upoštevanje omejitev iz odloka s strani gledalcev na podlagi navodil ministrstva, pristojnega za šport

Vzpostavlja se izjema za športnike in strokovne delavce v športu, in sicer tako, da se pri izvajanju športnih dejavnosti ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja uporabo zaščitnih mask. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 namreč v 3. členu sicer določa, da uporaba zaščitne maske ni obvezna za osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre. S predlagano spremembo uporaba zaščitnih mask za športnike in strokovne delavce v športu ni več obvezna, vendar samo ob neposrednem izvajanju športne dejavnosti (npr. treningi v dvorani pri kolektivnih športih). 

Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 6. junija 2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.