Skoči do osrednje vsebine

Odločitvi 78. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada je na 78. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Imenovanje člana sveta Geodetskega inštituta Slovenije

Vlada je v svet javnega zavoda Geodetskega inštitut Slovenije kot predstavnika ustanovitelja imenovala Antona Kupica in sicer, do 7. 1. 2024. Kot predstavnika ustanovitelja pa je vlada razrešila mag. Jurija Režka. Mag. Jurij Režek je podal odstopno izjavo zaradi zahtevnosti  novih prevzetih nalog.

 

Vlada zavrnila pritožbo

Vlada je izdala odločbo, s katero se zavrne pritožba Gobarskega mikološkega društva Ljubljana, Ljubljana, zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor z dne 9. 3. 2021. Ministrstvo za okolje in prostor je z navedeno odločbo odločilo, da pritožniku preneha status v javnem interesu na področju ohranjanja narave, saj ne izpolnjuje pogojev po 4. členu Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E).