Skoči do osrednje vsebine

V javni obravnavi dva zakona vezana na avtorsko in sorodne pravice

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

V javno obravnavo sta bila dana osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A).

Vljudno prosimo, da svoje predloge pojasnite z obrazložitvami ter jim priložite mednarodne primerjave, s katerimi morebiti razpolagate.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) najdete na spletni strani E-demokracija.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A) najdete na spletni strani E-demokracija

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutka predlogov sprememb in dopolnitev zakonov do 28. 6. 2021, s pripisom "Pripombe na predlog ZASP-I" in "Pripombe na predlog ZKUASP-A" na elektronski naslov: