Skoči do osrednje vsebine

Preko 70 inšpekcijskih nadzorov v romskih naseljih na Dolenjskem

V letošnjem letu, v romskih naseljih na celotnem območju Dolenjske, poteka skupna akcija nadzorov Policije in Območne enote Inšpektorata za okolje in prostor v Novem Mestu (OE NM). V romskih naseljih na območju Črnomlja, Metlike, Brežic, Krškega, Novega mesta in Trebnjega so do sedaj skupaj izvedli že preko 70 inšpekcijskih nadzorov.

V inšpekcijskih nadzorih sodelujejo vsi gradbeni inšpektorji OE NM. V kolikor so obveščeni o nezakonitem ravnanju z odpadki, se akciji pridružijo še inšpektorji za okolje in naravo. Zadnji, skupni inšpekcijski nadzor je bil opravljen v četrtek, 20. 5. 2021, v največjem romskem naselju Žabjek-Brezje v Novem mestu. V tem naselju je bilo opravljenih tudi največ inšpekcijskih nadzorov v akciji.

Gradbeni inšpektorji v skupnih nadzorih preverjajo:

  • ali imajo investitorji gradbeno dovoljenje za graditev objektov oziroma dela, ki jih opravljajo, ali dela opravljajo v skladu z dovoljenjem in ali so prijavili začetek gradbenih del;
  • ali se gradnja oziroma sprememba namembnosti izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem;
  • ali se rekonstrukcija objekta izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in ali je začetek del prijavljen;
  • ali se gradi objekt, za katerega je izdan sklep, s katerim sta se dovolila obnova postopka in zadržanje izvršitve gradbenega dovoljenja;
  • ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo zahteve, določene z Gradbenim zakonom;
  • ali je investitor vložil popolno prijavi začetka gradnje;
  • ali ima objekt uporabno dovoljenje in ali se objekt uporablja v skladu z njim;
  • ali zagotovijo, da objekti ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi ter okolice.

V primeru ugotovljenih kršitev se kršiteljem v inšpekcijskem postopku izdajo ureditvene odločbe.

Skupna akcija Policije in inšpektorjev Inšpektorata za okolje in prostor se nadaljuje.