Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za platformo za napovedovanje kompetenc

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Platforma za napovedovanje kompetenc«. Za milijon evrov vreden projekt, ki ga bosta izvajala Ministrstvo z delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi upravičenca in Zavod za zaposlovanje v vlogi partnerja upravičenca, bo Evropski socialni sklad prispeval 800 tisoč evrov.

V okviru projekta bosta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje razvila sistem za napovedovanje potreb po znanjih in ugotavljanju vrzeli po kompetencah za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno obdobje. Natančneje, sistem bo omogočil nadgradnjo napovedovanja poklicev in kompetenc za obdobja od enega do deset let ter vzpostavil institucionalno sodelovanje ključnih deležnikov za nadaljnji razvoj politik vseživljenjskega izobraževanja, vseživljenjske karierne orientacije, štipendijske politike in zaposlovanja.

Naložba bo omogočila nadgradnjo ter poglabljanje kompetenc in spretnosti zaposlenih skladno s potrebami trga dela in s tem krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.