Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice

V Službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Občina Logatec«. Za 839 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Logatec v okviru Dogovora za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 350 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Občina Logatec dogradila javni kanalizacijski sistem v aglomeraciji Logatec na območjih Jamnica-Dolenji Logatec ter Gorenji Logatec in Lokev-Dolenji Logatec. Natančneje, občina bo zgradila 2.192 metrov novega kanalizacijskega omrežja in 4 črpališča. Z realizacijo naložbe se bo na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje priključilo dodatnih 285 prebivalcev, s čimer se bo stopnja priključenosti v omenjeni občini povečala na 98,64 odstotkov.

Naložba bo omogočila zmanjšanje izpuščanja škodljivih snovi v vodo.