Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za poslovno infrastrukturo v industrijsko-obrtni coni v Pivki

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Poslovna infrastruktura v IOC Neverke«. Za dober milijon evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Pivka v okviru Dogovora za razvoj Primorsko-Notranjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 709.000 evrov.

V okviru projekta bo Občina Pivka na območju že obstoječe industrijsko-obrtne cone Neverke uredila komunalno infrastrukturo ter s tem omogočila izrabo zemljišč za gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti. Naložba bo obsegala izvedbo gradbenih del za ureditev dovozne ceste s pločnikom in odstavnim pasom v skupni dolžini 400 metrov ter ureditev meteorne in fekalne kanalizacije. Občina bo uredila tudi elektro in telekomunikacijske instalacije z javno razsvetljavo ter vodovodno in hidrantno omrežje.

Naložba bo vzpostavila podporno okolje za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji. S tem se bo povečala tudi njihova dodana vrednost.