Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izgradnjo poslovno-ekonomske cone v Novi Gorici

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica-Kromberk«. Za 5,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Nova Gorica v okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2 milijona evrov.

V okviru projekta bo Mestna občina Nova Gorica zgradila poslovno-ekonomsko cono Nova Gorica-Kromberk, ki se bo razprostirala na 4,43 hektarjih. Investicija obsega ureditev cestne povezave in komunalne infrastrukture za novo poslovno-ekonomsko cono. Natančneje, občina bo zgradila 747 metrov dostopnih cest, 1622 metrov vodovoda različnih dimenzij, 360 metrov fekalne kanalizacije, 1078 metrov padavinske kanalizacije različnih dimenzij, 488 metrov elektro-kabelskega omrežja ter 530 metrov elektroenergetskega omrežja. Poleg naštetega bo postavljena še javna razsvetljava v skupni dolžini 842 metrov ter telekomunikacijski vod v skupni dolžini 580 metrov. Na voljo bo tudi 112 kubičnih metrov požarne vode.

Z izgradnjo nove poslovno-ekonomske cone se bo povečala dodana vrednost malih in srednje velikih podjetij v Goriški razvojni regiji, projekt pa spodbuja podjetništvo, zlasti z izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij.