Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava sprememb Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Pripombe in predloge lahko posredujete na naslov: gp.mop@gov.si, do 15. junija.

Uredba določa ukrepe in postopke za:

  • preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka iz naprav, ki obratujejo v industrijskih dejavnostih, med drugim energetika in pridobivanje mineralnih surovin; pridobivanje nekovinskih mineralnih surovin in proizvodnji stekla keramike in gradbenih materialov ter proizvodnja jekla, železa in drugih kovin vključno z njihovo predelavo,
  • varovanje zdravja ljudi v okolici naprav, ki kot nepremični viri onesnaževanja zaradi svojega obratovanja povzročajo onesnaževanje zunanjega zraka s snovmi kot so na primer žveplovi oksidi, dušikovi oksidi in benzen,
  • zagotavljanje varstva ljudi in okolja pred škodljivimi učinki onesnaževanja zunanjega zraka zaradi emisije snovi v zrak iz teh naprav, kot so: vgradnja naprav za čiščenje odpadnih plinov; izbor ustrezne razpoložljive tehnike proizvodnje in tesnjenje delov naprav.

S spremembo uredbe so za nepremične vire onesnaževanja določeni ukrepi in postopki za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka z vonjem, kot so na primer zagotavljanje odmika nepremičnih virov onesnaževanja od stanovanjskih območij ter gradbene in operativne zahteve povezane z vgradnjo naprav za čiščenje odpadnih plinov.

Za nekatere naprave so dodatno, poleg ukrepov in postopkov za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka, predpisane tudi mejne koncentracije vonja, izmerjene z dinamično olfaktometrijo, in sicer za: proizvodnjo komposta iz organskih odpadkov; naprave za biološko obdelavo odpadkov; naprave za sušenje odpadkov in naprave za druge vrste obdelav odpadkov.

Objavljena uredba na e-Demokraciji