Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kolesarsko povezavo Kokrica-Brdo

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR Kokrica-Brdo«. Za 362.000 evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Kranj v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 155.000 evrov.

V okviru projekta bo Mestna občina Kranj uredila kolesarsko povezavo na manjkajočem odseku Kokrica-Brdo. S tem bo zagotovila kolesarsko povezavo med naseljema Kokrica in Predoslje, saj se bo nova ureditev navezala na že obstoječo kombinirano površino za kolesarje in pešce, ki vodi do Kulturnega doma v naselju Predoslje.

V sklopu investicije bo urejenih 2.094 metrov površin za kolesarje in 1.701 meter površin za pešce. Naložba vključuje tudi nakup in namestitev opreme za udobnost in privlačnost infrastrukture za pešce in kolesarje, kot so urejeno odvodnjavanje, prehodi za pešce, javna razsvetljava, označevanje in stojala za kolesa.

Mestna občina Kranj bo z naložbo prispevala k povečanju števila dnevnih migracij s kolesom, zmanjšanju uporabe osebnih vozil v mestu in zalednih naseljih ter k povečanju prometne varnosti kolesarjev.