Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kolesarsko povezavo Ajdovščina-Lokavec

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo odobrili evropska sredstva za projekt »DRR DRSI Ajdovščina-Lokavec«. Za 2,4 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v okviru Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 534.000 evrov.

V okviru projekta bo Direkcija za infrastrukturo zgradila 2,1 kilometra nove kolesarske povezave med mestnim naseljem Ajdovščina in naseljem Lokavec. S tem bo povezala lokalno in državno kolesarsko omrežje.

Naložba bo omogočila izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje na območju občine Ajdovščina. Poleg tega bo spodbujala trajnostno mobilnost z zagotavljanjem pogojev za dnevne migracije kolesarjev in povečala prometno varnost. Investicija bo prispevala tudi k zmanjšanju emisij hrupa in škodljivih vplivov prometa na okolje ter k izboljšanju življenjskega okolja.