Skoči do osrednje vsebine

Urbani forum 2021 - Zelene in varne stavbe naših mest: Energijska učinkovitost – Potresna varnost – Celovita prenova stavb

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je danes skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Inštitutom za geostrateške, pravne in futuristične raziskave ter svetovanje - GFS Inštitut organiziralo strokovni posvet Urbani forum 2021. Urbani forum je potekal hibridno, in sicer v Mariboru in preko spleta. Osrednja tema posveta je bila, kako z novogradnjami in celovitimi prenovami do okolju prijaznih, udobnih in varnih stanovanjskih in drugih stavb.

mag. Aša Rogelj, namestnica  generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja in Blaž Golob direktor GFS

mag. Aša Rogelj, namestnica generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja in Blaž Golob direktor GFS

1 / 2

Udeležence je nagovorila mag. Aša Rogelj, namestnica generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Poudarila je, da je uspeh, da se na urbanem forumu srečujemo že sedmo leto.  Tako ministrstvo, mesta, drugi resorji, gospodarstvo, stroka, nevladne organizacije aktivno sodelujemo pri aktualnih temah razvoja mest in države. Z julijem Slovenija pričenja predsedovanje Svetu Evropske unije (EU).  V okviru predsedovanja bomo novembra gostili evropske ministre za urbani razvoj, ki bodo predvidoma sprejeli Dogovor iz Ljubljane.  V njem se bomo države dogovorile, kako bomo skupaj z mesti, Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in drugimi deležniki nadaljevali dobro prakso sodelovanja v okviru Urbane agende EU. Torej še naprej presegali ovire in podpirali mesta pri zelenem, pametnem in vključujočem razvoju.  V tem duhu poteka tudi slovenski urbani forum. Pozdravila je, da se pogovarjamo o celostni obravnavi prenove in gradnje stavb.

Zahteve Evropske unije in Slovenije po razogljičenju se nanašajo tudi na stavbni fond. Zahteve za gradnjo in prenovo stavb glede energijske učinkovitosti se bodo zato v prihodnje predvidoma zaostrile. Država je že sprejela in pripravlja tudi nove predpise na tem področju. Ti bodo vplivali na izvajanje in financiranje prenov obstoječih stavb ter gradnjo novih. Slovenija leži na območju, ki je potresno precej ogroženo, kar je pomemben izziv za pripravo usmeritev in prihodnjih aktivnosti, saj je del obstoječega stavbnega fonda potreben tudi statične prenove. Da bomo ustvarili kakovostno bivalno okolje, poskrbeli za okolje in zmanjšali naš vpliv na podnebne spremembe, je pri prenovi stavb smiselno delovati celovito. Zato je bil  eden od poudarkov foruma izvajanje celovitih prenov, ki povezujejo statično, energetsko, funkcionalni in arhitekturno ureditev stavb. Predstavnika Ministrstva za okolje in prostor (MOP) sta  predstavila aktivnosti, na področju energetske učinkovitosti in potresne sanacije stavb, ki jih izvajamo na ministrstvu.

Video in gradiva bodo dostopna na spletni strani Urbani forum.