Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev čezmejnega več-državnega projekta EBSI

Evropska blockchain infrastruktura storitev (EBSI) je skupna infrastruktura Evropske komisije, na katero se države članice vključujejo preko vozlišč na nacionalni ravni. Cilj EBSI je uvesti blockchain infrastrukturo, ki je energetsko učinkovita, zagotavlja zasebnost in varnost, temelji na verigi blokov, in ima namen zagotavljati čezmejne javne storitve na ravni EU, ki pa jih lahko uporabljajo tudi nacionalni in lokalni organ in zasebna podjetja. Glede na to, da ta projekt pomeni tudi potencial za inovacije, se bo z oblikovanjem ustreznega podpornega okolja lahko povečal tudi inovacijski potencial MSP in startup podjetij.

Slovenija je bila pozitivno ocenjena na razpisu EK - CEF – Telekom za pridobitev sredstev za vzpostavitev EBSI vozlišča, s čemer bomo vzpostavil ustrezno infrastrukturo za verige podatkovnih blokov in s tem omogočili bolj zanesljive čezmejne nacionalne, lokalne storitve. Projekt se izvaja v partnerstvu med MGRT, MJU, MIZŠ, SVRK, AJPES, UL FRI in UL FERI.

Cilji

 • Okrepiti uporabo EBSI s krepitvijo uporabe EBSI v javnem sektorju.
 • Razširiti uporabnost EBSI z integracijo infrastrukture z nekaterimi nacionalnimi infrastrukturami skozi aplikacije, kar bo prispevalo k nadgradnji osnovne EBSI.
 • Izboljšati inovacije s tehnološkimi rešitvami v zgodnjem uvajanju tehnologije Blockchain.
 • Ustvariti primerno podporno okolje za izmenjavo znanja, pridobivanje veščin in najboljših praks.

Predvidene aktivnosti

V zvezi z EBSI bomo podprli nadgradnjo vozlišč in dodajanje novih vozlišč v omrežje. To bo omogočilo vključevanje novih ciljnih skupin prebivalstva, razvoj dodatnih storitev, ki bodo dodatno podprte s pobudami za zgodnje uporabe blockchain infrastrukture (Early Adopters). Na tak način bomo zagotavljali tudi komplementarnost s programom Digital Europe, v prvi vrsti pa bo podpora namenjena podpori inovativnih MSP in zagonskih podjetij, da bodo lahko razvijali nove storitve, ki se bodo lahko izvajale na blockchain infrastrukturi. Skupaj s tem bo podprto okolje za prenos znanja in veščin obravnavano z ustanovitvijo kompetenčnega centra za veriženje blokov v Sloveniji kot dopolnilni ukrep programa Digitalna Evropa.

V zvezi z nadgradnjo EBSI skupaj z nadgradnjo nacionalnih infrastruktur bomo povezali in integrirali nacionalne blokchain infrastrukture vsaj treh držav članic EU in nacionalne infrastrukture z EBSI povezali s storitvami na področju digitalnih identitet in drugih področij.

Slovensko blockchain partnerstvo - povabilo k izkazu interesa

Partnerski sporazum med partnerji na projektu EBSI utemeljuje tudi oblikovanje Slovenskega blockchain partnerstva, po vzoru Evropskega blockchain partnerstva.

S sprejetjem Deklaracije o blockchain tehnologiji na ravni EU leta 2018 je bilo ustanovljeno Evropsko blockchain partnerstvo, v katerem sodelujejo države članice EU. Namen Evropskega blockchain partnerstva je:

 • sodelovanje pri prenosu znanja v zvezi s tehnologijo veriženja blokov oziroma tehnologijo distribuiranih zapisov;
 • sodelovanje na področju razvoja evropske blockchain infrastrukture za storitve, ki jih je mogoče izvajati v čezmejnem prostoru znotraj EU;
 • sodelovanje na področju razvoja storitev, ki se implementirajo na blockchain tehnologiji;
 • oblikovanje strateških in regulatornih rešitev in njihova uporaba v relevantnih podlagah.

Slovensko blockchain partnerstvo predvideva vključevanje deležnikov iz javnega in zasebnega sektorja, da bi na tak način lahko prispevali h:

 • krepitvi prepoznavnosti tehnologije in uporabi te tehnologije pri razvoju tehnoloških rešitev v podjetjih;  
 • krepitvi uporabe blokchain tehnologije v sklopu tehnoloških rešitev pri digitalni transformaciji tradicionalnih podjetij;
 • krepitvi inovacijskega potenciala podjetij, vključno s start-up podjetji;
 • krepitvi nacionalnega blockchain ekosistema na področju podpornega okolja in razvoja inovativnih storitev, ki se bodo lahko uporabile na blockchain infrastrukturi.

Predvideni deležniki Slovenskega blockchain partnerstva so:

 • državne institucije (ministrstva, javne institucije);
 • podjetja (velika, mala in srednje velika, start-up podjetja);
 • podporna okolja na področju blockchaina.

Pogoj za članstvo v blockchain partnerstvu je:

 1. za deležnike javnega sektorja:
 • implementacija javne storitve na blockchainu, ki se razvija v okviru evropskega ali slovenskega blockchain partnerstva;
 • v primeru kandidiranja za sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, vzpostavitev vozlišča za testiranje in implementacijo EBSI, tudi testiranje in implementacija javnih storitev na EBSI ali nacionalni infrastrukturi;
 • sodelovanje pri razvoju novih storitev na relevantnih področjih iz njihove pristojnosti z uporabo blockchain tehnologije;
 • predvidene aktivnosti na področju organizacije ali soorganizacije usposabljanj in izobraževanj s področja blockchain tehnologije.
 1. za deležnike zasebnega sektorja (vključno s podpornimi okolji):
 • v primeru kandidiranja za sredstva v okviru Early Adopters programa, ki se na nacionalni ravni sofinancira s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost, predstavitev rešitve in njene uporabe na blockchain infrastrukturi;
 • poznavanje blockchain tehnologije, ki se kaže skozi uspešno izvedeno tehnološko rešitev do faze MVP (minimum viable project), v kolikor je podjetje razvilo to rešitev na blockchain tehnologiji (reference);
 • potencial za umestitev tehnološke rešitve za nadaljnji razvoj in uporabo na industrijskih vertikalah (kot npr. energetska učinkovitost, mobilnost, krožno gospodarstvo, podatkovni modeli, zdravstvo, kmetijstvo) ali pa za horizontalno uporabo (konvergenčne tehnološke rešitve ob uporabi funkcionalnosti več naprednih digitalnih tehnologij);
 • razpolaganje z ustreznimi znanji s področij interoperabilnosti, standardov, upravljalskih in ostalih relevantnih področij.

Način predstavitve referenc bo predstavljen po pridobitvi izkaza interesa s strani deležnikov. Rok za izkaz interesa je 30. maj 2021.

Izkaz interesa za sodelovanje pri razvoju in izvedbi projekta lahko podjetja posredujejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov: nena.dokuzov@gov.si.